Avocat Dr. Daniel MOREANU: Finanțări nerambursabile pentru IMM-uri, între 1,5 și 6 milioane EUR

4 septembrie 2020 Business

Până la 31 decembrie 2020 se acordă ajutoare de stat regionale sau de minimis, între 1,5 și 6 milioane EUR, pentru dezvoltarea activității IMM-urilor în domenii competitive, conform strategiei naționale.

La finalul săptămânii trecute, a fost publicat un Ordin privind acordarea de ajutoare regionale de stat și de minimis către IMM-uri, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020. Valoarea finanțării nerambursabile este de minimum 1,5 milioane EUR și maximum 6 milioane EUR.

Scopul acestor ajutoare este dezvoltarea IMM-urilor în domenii competitive, conform strategiei naționale sau a celor care doresc să își adapteze activitatea în aceste domenii.

IMM-urile care pot benficia de aceste ajutoare, trebuie să aibă un număr mediu de angajați de maximum 250 și o cifră de afaceri anuală netă de maximum 50 milioane EUR, respectiv active totale de maximum 43 milioane EUR.

IMM-urile care aplică pentru aceste ajutore trebuie să fi desfășurat activitate cel puțin un an fiscal și să fi înregistrat profit în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Investițiile trebuie să vizeze în mod exclusiv active corporale și nu sunt eligibile investițiile din regiunea de dezvoltare București-Ilfov.

Citeste mai mult  EY: Verificările fiscale sunt în creștere. Angajatorii trebuie să fie atenți la obligațiile pe care le au în zona de impozit pe venit și contribuții sociale

De asemenea, nu sunt eligibile proiectele care constau în realizarea de lucrări de construire care nu sunt supuse autorizării sau doar lucrări de modernizare.

Cheltuielile eligibile includ: cheltuieli pentru amenajarea terenului, pentru utilități, pentru investiția de bază, etc. Cheltuielile pentru investiția de bază includ: construcții și instalații, echipamente, utilaje, brevete, licențe, programe informatice, organizare de șantier sau cheltuieli neprevăzute. Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziția de terenuri sau construcții, costuri de personal sau leasing.

Măsurile sunt disponibile până la data de 31 decembrie 2020, iar plățile vor fi realizate până la data de 31 decembrie 2024. Valoarea cumulată a măsurilor este de 150 milioane EUR.

Daniel MOREANU este avocat si doctor in drept. Pentru mai multe detalii, a se vedea: www.moreanulaw.com

Cuvinte cheie: > >