Avocat Dr. Daniel MOREANU: Harțuirea morală la locul de muncă se sancționează cu amendă de la 10.000 la 15.000 lei

O nouă lege sancționează hărțuirea morală la locul de muncă cu amendă de la 10.000 la 15.000 lei.

Recent a fost publicată o nouă lege prin care au fost modificate mai multe dispoziții legale privind sancționarea formelor de discriminare, precum și asigurarea egalității între bărbați și femei.

Conform noii legi, constituie faptă de hărțuire morală la locul de muncă, orice acțiune exercitată de către un superior ierarhic, un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, care are drept scop degradarea condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, manifestat prin conduită ostilă sau nedorită, comentarii verbale, acțiuni sau gesturi.

Hărțuirea morală la locul de muncă va fi sancționată cu amendă de la 10.000 la 15.000 lei, iar neluarea de către angajator a măsurilor necesare în vederea prevenirii hărțuirii morale, inclusiv prin inserarea în regulamentul intern a unor prevederi privind sancționarea disciplinară a unor asemenea cazuri, se sancționează cu amendă de la 30.000 la 50.000 lei.

Citeste mai mult  Noi reglementări privind ajutorul de deces, pensia de invaliditate și pensia de urmaș

Stabilirea de către angajator a unor măsuri prin care angajații sunt determinați sau indemnați să săvârșească acte de hărțuire morală se sancționează cu amendă de la 50.000 la 200.000 lei.

Totodată, în data de 27 iulie 2020, a intrat în vigoare o nouă lege prin care a fost modificat Codul Muncii. Începând cu data respectivă, orice faptă de discriminare directă sau indirectă, respectiv hărțuire la locul de muncă va fi sancționată cu amendă de la 1.000 la 20.000 lei. Nu va fi considerată discriminare existența unor cerințe profesionale esențiale și determinante, dacă și în măsura în care acestea sunt legitime și proporționale.

Daniel MOREANU este avocat si doctor in drept. Pentru mai multe detalii, a se vedea: www.moreanulaw.com

Cuvinte cheie: > >