Avocatul general al CJUE consideră că trebuie declarată nulitatea mărcii Uniunii Europene care reprezintă forma unui cub Rubik

25 mai 2016 Business UE

Potrivit avocatului general Maciej Szpunar, trebuie declarată nulitatea mărcii UniuniiEuropene care reprezintă forma unui cub Rubik. Caracteristicile esențiale ale semnului în cauză, forma de cub și structura grilată, sunt necesare pentru îndeplinirea funcției tehnice specifice a produsului respectiv, anunță CJUE într-un comunicat.

La cererea Seven Towns, o societate britanică ce administrează, între altele, drepturile de proprietate intelectuală legate de „cubul Rubik”, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a înregistrat, în anul 1999, ca marcă comunitară tridimensională forma acestui cub pentru „puzzle-uri tridimensionale”.

În anul 2006, Simba Toys, un producător de jucării german, a solicitat EUIPO anularea mărcii tridimensionale în special pentru motivul că ea conține o soluție tehnică constând în capacitatea sa de rotire, o astfel de soluție neputând fi protejată decât în temeiul unui brevet, iar nu ca marcă.

Întrucât EUIPO a respins cererea, Simba Toys a sesizat Tribunalul cu o acțiune având ca obiect anularea deciziei EUIPO.

Prin Hotărârea din 25 noiembrie 2014 (Cauza T-450/09), Tribunalul a respins acțiunea formulată de societatea Simba Toys. Acesta a constatat în special că reprezentarea grafică a formei cubului Rubik nu presupune o soluție tehnică ce ar împiedica protecția acestuia ca marcă, astfel încât este posibilă înregistrarea sa ca marcă comunitară.

Citeste mai mult  CJUE. Necompetența instanței sesizate cu o acțiune privind nevaliditatea unui contract de adeziune de a judeca cererea având ca obiect constatarea caracterului abuziv al unor clauze cuprinse în același contract

Împotriva acestei hotărâri, societatea Simba Toys a formulat recurs la Curtea de Justiție.

În concluziile prezentate miercuri, 25 mai,  avocatul general Maciej Szpunar propune Curții să anuleze hotărârea Tribunalului și decizia EUIPO.

Avocatul general subliniază, mai întâi, că, potrivit Regulamentului privind marca Uniunii Europene se respinge înregistrarea formelor ale căror caracteristici esențiale sunt inerente funcției sau funcțiilor generice ale unui produs determinat. Înregistrarea unor asemenea caracteristici în favoarea unui singur operator economic ar priva întreprinderile concurente de posibilitatea de a da produselor lor o formă care ar fi utilă pentru utilizarea produselor menționate.

În continuare, avocatul general examinează motivul întemeiat pe o dispoziție a regulamentului menționat, care prevede că se respinge înregistrarea semnelor constituite „exclusiv” din forma produsului „necesară” pentru obținerea unui rezultat tehnic. Acesta amintește că un semn constituit din forma unui produs care nu face decât să exprime o funcție tehnică, fără să adauge elemente nefuncționale importante, nu poate fi înregistrată ca marcă, dat fiind că o astfel de înregistrare ar reduce în mod semnificativ posibilitățile concurenților de a introduce pe piață formele unui produs care încorporează aceeași soluție tehnică.

Citeste mai mult  CJUE. Protecția datelor personale ale utilizatorilor de pagini de internet. Butonul Facebook «Îmi place»

Avocatul general arată că, atunci când realizează analiza elementelor funcționale ale unei anumite forme, autoritatea competentă nu este obligată să se limiteze la informațiile care reies din reprezentarea grafică, ci ar trebui să ia în considerare, dacă este necesar, și alte informații pertinente.

Potrivit avocatului general, este adevărat că Tribunalul a determinat caracteristicile esențiale ale semnului, dar a omis să efectueze evaluarea acestora sub aspectul funcției tehnice specifice a produsului în cauză. Deși în hotărârea atacată Tribunalul a arătat că trebuie apreciat dacă caracteristicile formei „răspund toate unei funcții tehnice a produselor vizate”, în niciunul dintre motivele acestei hotărâri nu s-a stabilit care este funcția tehnică îndeplinită de produsul respectiv, nici nu s-a analizat raportul dintre această funcție și caracteristicile formei reprezentate. Această premisă conduce la concluzia paradoxală potrivit căreia reprezentările grafice ale mărcii în discuție nu permit să se stabilească dacă forma în cauză conține vreo funcție tehnică și, eventual, care ar fi aceasta.

Avocatul general consideră că, pentru a realiza o analiză corectă a caracteristicilor funcționale ale formei, Tribunalul ar fi trebuit, în primul rând, să ia în considerare funcția produsului vizat, și anume a puzzle-ului tridimensional, cu alte cuvinte un joc problemă care constă în aranjarea logică a unor elemente care se pot deplasa în spațiu. În plus, Tribunalul a reținut în mod greșit că analiza formei în cauză sub aspectul caracteristicilor sale funcționale ar fi trebuit să se bazeze exclusiv pe examinarea reprezentării grafice depuse în vederea înregistrării.

Citeste mai mult  Decizia Consiliului ASF în cazul EUROINS

În opinia avocatului general, raționamentul potrivit căruia întinderea protecției care decurge din înregistrarea mărcii include orice tip de puzzle de formă similară, independent de modul în care funcționează și, așadar, în ceea ce privește forma în discuție, include potențial orice puzzle tridimensional ale cărui elemente formează un cub „3x3x3”, este contrar interesului general. Un asemenea raționament permite, astfel, titularului să extindă monopolul la acele caracteristici ale produselor care îndeplinesc nu numai funcția formei în litigiu, ci și alte funcții similare.

Cuvinte cheie: > >