Group 1

Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la dispozițiile care interzic persoanelor condamnate penal să fie membri ai Guvernului

5 ianuarie 2017 Fără categorie

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituţionalitate referitoare la art. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, modificată și completată.

Textul legal supus controlului de constituționalitate are următorul conținut:

”Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară, se bucură de exerciţiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale şi nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.”

Avocatul Poporului este de părere că dispozițiile art. 2 din Legea nr. 90/2001 nu întrunesc cerințele constituționale de previzibilitate și proporționalitate a legii și nu permit recunoașterea dreptului la diferență pentru ocuparea, în condiții de egalitate și fără restricții nerezonabile, a unei funcții ce implică exercițiul autorității de stat.

Citeste mai mult  Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

În opinia Avocatului Poporului, sintagma „nu au suferit condamnări penale” poate suporta interpretări diferite – dacă prevederea legală criticată se aplică pentru orice condamnare penală sau doar pentru cele în care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească prin care s-a dispus ca pedeapsă complementară interzicerea dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat prevăzută de art. 66 lit. b) din Codul penal.

Textul integral al sesizării poate fi consultat AICI

Cuvinte cheie: > >