AvP: Suspendarea dreptului la vizită afectează relația deținuților cu familiile și reduce rolul incluziunii sociale postliberare

14 decembrie 2018 Drept Penal

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituţionalitate a prevederilor art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, apreciind că acestea sunt de natură a aduce atingere prevederilor constituționale ale art. 11, art. 26 și art. 53 din Constituție referitor la dreptul internațional și dreptul intern, dreptul la viața intimă, familială și privată, respectiv restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți, raportate la art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privitor la dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, motivat de faptul că nu păstrează un just echilibru între interesele concurente, anume: interesul statului în legătură cu ordinea publică, dar şi interesul persoanei de a-i fi garantată viaţa intimă, familială şi privată.

Demersul Avocatului Poporului are drept finalitate punerea în acord a legislației interne în domeniul sancțiunilor disciplinare aplicate deținuților cu reglementările europene și internaționale: Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Regulile penitenciare Europene și Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite privind tratamentul deţinuţilor, care stabilesc că sancţiunile disciplinare sau măsurile restrictive nu presupun interzicerea contactelor cu familia. Cunoscând aceste tendințe europene și internaționale, Avocatul Poporului își exprimă opinia că includerea dreptului de a primi vizite în categoria drepturilor care pot fi îngrădite şi implicit aplicarea sancţiunii disciplinare constând în suspendarea dreptului la vizită afectează relaţia deţinuţilor cu familiile şi reduce rolul incluziunii sociale postliberare a persoanelor private de libertate.

Citeste mai mult  Introducerea cererii de revizuire înainte ca hotărârea CEDO să fie publicată în Monitorul Oficial al României

Art. 39 din Ansamblul de reguli minime ale Națiunilor Unite pentru tratamentul deținuților (Regulile Nelson Mandela) stabilește că administrația penitenciarelor trebuie să asigure proporționalitatea între sancțiunea disciplinară și încălcarea pentru care a fost stabilită sancțiunea, și trebuie să țină evidența tuturor sancțiunilor disciplinare impuse. Or, în condițiile în care chiar și abaterile disciplinare ușoare, săvârșite în mod repetat, pot atrage aplicarea sine die a măsurii suspendării dreptului la vizită, se ajunge în ipoteza în care restrângerea temporară a exercitării dreptului la viaţă intimă, familială şi privată capătă caracterul unei îngrădiri permanente a exercitării acestuia, cu consecința încălcării cerințelor constituționale ale art. 53 din Legea fundamentală.

Avocatul Poporului consideră că, astfel cum este reglementată, măsura suspendării dreptului la vizite nu respectă principiul proporţionalităţii, deoarece, în activitatea sa, desfășurată ca Mecanism pentru Prevenirea Torturii, a constatat că sancțiunea constând în suspendarea dreptului de a primi vizite are o pondere foarte mare, în condițiile în care apare, în mod uzual, corelarea acesteia cu suspendarea altor drepturi.

Citeste mai mult  Refuzul de la prelevarea de mostre biologice. Fobia de ace

Potrivit Principiului Proporționalității, orice măsură luată trebuie să fie adecvată – capabilă în mod obiectiv să ducă la îndeplinirea scopului, necesară – indispensabilă pentru îndeplinirea scopului şi proporţională – justul echilibru între interesele concrete pentru a fi corespunzătoare scopului urmărit. Astfel, în vederea realizării testului de proporţionalitate, trebuie, mai întâi, să se stabilească scopul urmărit de legiuitor prin măsura criticată şi dacă acesta este unul legitim, întrucât testul de proporţionalitate se va putea raporta doar la un scop legitim.

Urmărind reperele de mai sus, Avocatul Poporului apreciază că măsura suspendării dreptului la vizită, ca sancțiune disciplinară, nu apare ca fiind proporţională cu scopul legitim urmărit din perspectiva relaţiei existente între
interesul general invocat şi cel individual.

Întreaga motivație pe care se bazează opinia Avocatului Poporului se regăsește pe site-ul instituției la secțiunea Contencios Constituțional – Excepții de neconstituționalitate.

Cuvinte cheie: > > > >