Bancrută frauduloasă. Nulitatea relativă a expertizei

10 iunie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

În cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă prevăzută în art. 241 C. pen., ordonanţa prin care procurorul a dispus efectuarea unei expertize ale cărei obiective presupun analiza desfăşurării procedurii de insolvenţă şi a desemnat un expert care nu are calitatea de practician în insolvenţă, cu încălcarea dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din O. U. G. nr. 86/2006 – potrivit cărora expertizele dispuse de organul de urmărire penală ori de instanţa de judecată în cazurile privind desfăşurarea procedurilor de insolvenţă sunt efectuate de către practicieni în insolvenţă definitivi şi compatibili -, se sancţionează cu nulitatea relativă, în condiţiile art. 282 C. proc. pen., cu consecinţa excluderii raportului de expertiză. (I.C.C.J., Secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea din 22 octombrie 2018, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > >