Baroul Dolj: Sunt total nepotrivite dispozițiile care permit dobândirea calității de expert tehnic judiciar pe bază de interviu

27 iulie 2016 Noutati legislative

Baroul Dolj a dat publicității marți, 26 iulie 2016, un comunicat prin care atrage atenția asupra proiectului de modificare și completare a OG nr 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, care în acest moment se află înscris pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, în sensul că anumite dispoziții pot să aibă un impact negativ pe termen lung asupra calității actului de justiție.

În condițiile în care experții tehnici judiciari constituie un partener în actul de justiție, iar activitatea desfășurată de aceștia are un rol esențial în soluțiile instanțelor judecătorești, se impune ca legea cadru de organizare a profesiei să ofere garanții suficiente.

În acest sens, Baroul Dolj apreciază că sunt total nepotrivite dispozițiile care permit dobândirea calității de expert tehnic judiciar pe bază de interviu (art.7), în condițiile în care, în varianta actuală a legii, examenul este singura modalitate de intrare în profesie, precum și condiția de a avea o vechime de minim trei ani de zile în specializarea pentru care solicită atribuirea calității de expert tehnic judiciar, perioadă pe care o consideră insuficientă, mult mai adecvată fiind, o perioadă de cinci ani pentru a acumula experiența minimă necesară.

Citeste mai mult  Metodologia de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate - proiect

Totodată, se consideră oportună și introducerea unui alineat nou la art. 22 din Proiect care să oblige experții tehnici judiciari ca odată cu depunerea raportului sau a suplimentului de la raportul de expertiză, să comunice direct câte un exemplar în format tipărit sau electronic către avocații care reprezintă justițiabilii, dispoziție menită să asigure celeritatea actului de justiție și să ofere un sprijin în activitatea avocaților.

Cuvinte cheie: >