Buna-credință în formularea plângerii contravenționale

”Prin procesul verbal de contraventie din data de 02.05.2013, petenta a fost sanctionata contraventional conf. art. 108, alin. 1, lit.c, pct.3 si art. .99 alin 1 pct 18 din O.U.G. 195/2002, retinandu-se in sarcina sa ca la data de 02.05.2013 a circulat cu autoturismul marca Audi, inmatriculat sub nr. X cu viteza de 93 km/h în localitatea Băltati, unde limita legala de viteză este 50 km/h. De asemeneam conform constatarilor personale ale agentului constatator autoturismul petentei avea defectiuni la sistemul de lumini din spate.

Procesul verbal de contraventie a fost intocmit in prezenta petentei, aceasta semnand actul constatator fara obiectiuni. Surprinde astfel sustinerea – singura de altfel din cuprinsul motivarii – petentei potrivit careia nu a luat cunostinta de procesul verbal de contraventie in cauza, desi copia acestuia a fost anexata plangerii contraventionale.

În drept, conform art. 34, alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, instanța verifică legalitatea și temeinicia procesului verbal de contravenție, pronunțându-se, de asemenea, și cu privire la sancțiunea aplicată de către agentul constatator prin acesta.

***Formularea cu rea-credință a plângerii contravenționale. Amendă judiciară***

Sub aspectul legalității procesului-verbal contestat, verificând îndeplinirea condițiilor de formă, instanța reține că acesta cuprinde mențiunile obligatorii prevăzute de art. 16, alin. 7 și art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Contraventia constand in depasirea vitezei maxime admise nu poate fi constatata in mod direct si nemijlocit, prin propriile simturi, de catre agentul constatator, fiind necesar folosirea unui mijloc tehnic omologat (respectiv aparatul radar), cu ajutorul caruia se poate dovedi savarsirea contraventiei. Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției nu poate face dovada prin el însuși a existenței faptei, a autorului acesteia și a vinovăției, acest proces verbal fiind doar actul prin care o persoană este acuzată de săvârșirea contravenției, în măsura în care nu conține constatări personale, prin propriile simțuri ale agentului constatator.

Citeste mai mult  Procedura lămuririi înțelesului și întinderii dispozitivului

Cele reținute de către agentul constatator se probeaza insa prin imaginile video, precum si cu plansele foto din cuprinsul carora rezulta cu certitudine ca autoturismul marca Audi, inmatriculat sub nr. XXXXXXXXX a circulat pe un sector de drum cu limita maxima admisa de 50 km/h cu o viteza inregistrata de 93 km/h.

Potrivit art. 108 alin (31) lit. c) din OUG nr. 195/2002 constituie contraventie depasirea cu 31-40 km/h a a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus constituie contraventie, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

Întrucât fapta descrisă întrunește conținutul constitutiv al contravenției menționate în act iar sancțiunea aplicată este legală și temeinică, respectând principiul proporționalității între fapta comisă și sancțiunea aplicată, instanța urmează sa constatate plangerea petentului, privitor la aspectele analizate, ca neintemeiata.

Cat priveste contraventia prevazuta de art. 99, alin 1, pct. 18 din OUG 195/2002 retinuta in sarcina petentului, constituie, de asemena, contraventie fapta de a circula cu autoturismul cu defectiuni tehnice (in speta, defectiuni la sistemul de lumini). Prin natura sa, o astfel de fapta poate fi constatata in mod direct si nemijlocit de catre agentul constatator, fara mijlocirea vreunui aparat tehnic omologat, astfel ca, privitor la o astfel de fapta procesul verbal de contraventie, pana la proba contrara, care nu a fost facuta de catre petenta, se bucura de prezumtia de legalitate si temeinicie.

Citeste mai mult  Contestație împotriva procedurii de dare în plată. Lipsa calității de creditor a băncii în situația unei cesiuni de creanță

A retinut instanta ca petenta nu a facut cunoscut prin plangerea sa care sunt criticile aduse procesului verbal de contraventie contestat, practic plangerea sa continand doar solicitarea de admitere anulare a plangerii si mentiunea ca nu a luat cunosinta de procesul verbal contestat. Sustinerea acestui ultim aspect, asa cum s-a aratat, suprinde intrucat, pe de o parte, acesta a fost anexat plangerii – deci s-a putut lua la cunostinta despre continutul acestuia, iar pe de alta parte, petenta a fost de fata la intocmirea acestui proces verbal, pe care l-a si semnat, fara obiectiuni, potrivit mentiunii din actul constatator.

Apreciaza instanta ca o astfel de atitudine procesuala poate fi cu greu asociata unei bune credinte a petentei in exercitarea cu buna credinta a unei actiuni civile.

Instanța are in vedere disp. art. 12 Cpc, potrivit carora drepturile procesuale trebuie exercitate cu buna credinta, potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege. In cazul in care partea isi exercita drepturile procesuale in mod abuziv, aceasta va putea fi obligata la plata unei amenzi judiciare.

Citeste mai mult  Ordin de protecţie. Noţiunea de ”membru de familie”

***Amendă judiciară pentru formularea cu rea-credință a cererii de acordare a ajutorului public judiciar***

Concluzionand, prin plangerea introdusă în fața instanței petenta nu a pretins protejarea unui drept al său, încălcat în vreun mod de către intimat prin întocmirea procesului verbal, ci, cel mai probabol, a încercat doar să speculeze o eventuala deficienta a probatoriului organului constatator (de exemplu lipsa unei documentatii, inregistrari video, fotografii ), în speranța de a obtine o anulare a procesului verbal. O astfel de atitudine, tinand cont, asa cum s-a aratat, si de lipsa totala a vreunei aparari, sustineri, nemultumiri, nu poate echivala cu noțiunea de cerere temeinică formulată cu bună credință în fața justiției, astfel încât sunt incidente in cauza disp. art. 187 alin.1 pct.1 lit.a) Cod proc.civ.

Instanta va aplica petentei o amenda judiciară în cuantumul minim de 100 de lei pentru exercitarea unei actiuni vadit netemeinice, apreciind-o ca fiind suficienta pentru a atrage atentia asupra necesitatii abordarii si folosirii cu responsabilitate si buna credinta a drepturilor procesuale conferite de legiuitor.” (Judecătoria Pașcani, Sentința civilă nr. 2067 din 22 septembrie 2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >