CAB. Hotărârea CCR privind regulile de redactare a opiniei separate, nelegală

Curtea de Apel București a decis ca CCR nu avea dreptul să stabilească niciun fel de regulă pentru redactarea opiniilor separate și concurente, iar cât timp Legea 47/1992 nu stabilește nicio regulă de redactare a acestor opinii, nu avea dreptul să blocheze publicarea vreunei astfel de opinii in Monitorul Oficial, potrivit ziare.com.

Hotărârea CAB este urmarea a sesizăriii avocatei Elenina Nicuț, care a solicitat suspendarea executării Hotărârii CCR nr.1/22.06.2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente, cererea fiind respinsă întrucât reclamanta nu a dovedit urgența și vătămarea vreunui drept.

Extras din considerentele sentinței civile nr. 3044/25 august 2017 a Curții de Apel București (www.rolii.ro)

Hotararea nr.1/22.06.2017 reprezinta un act administrativ cu caracter normativ (el neaplicandu-se doar judecatorilor prezenti ai Curtii, ci tuturor celor care vor urma), emis de o autoritate publica centrala, deci de a fi contestat in contenciosul administrativ, integrandu-se in sfera definitiei actelor administrative data de art.2, alin.1, lit.c din Legea nr.554/2004. (…)

Prin Hotararea nr.1/22.06.2017 emisa de Plenul Curtii Constitutionale au fost stabilite reguli de redactare de catre judecatorii Curtii a opiniilor separate/concurente, prevazandu-se totodata si sanctiuni in cazul nerespectarii acestor reguli(…)

Astfel, hotararea in discutie are urmatorul cuprins:

„Articolul 1

(1) Opinia separată sau concurentă se redactează în legătură cu problema de drept constituțional pe care o dezleagă decizia Curții Constituționale, cuprinzând raționamentele logice, inductive sau deductive, pe care judecătorul Curții Constituționale se bazează și le aplică în formarea, dezvoltarea și susținerea punctului său de vedere. Opinia concurentă, în conformitate cu art. 426 alin. (2) din Codul de procedură civilă, sprijină soluția majoritară și pe alte considerente sau numai pe alte considerente decât cele reținute în decizia Curții Constituționale.

Citeste mai mult  Retragerea asociatului din societate

(2) Opinia separată sau concurentă operează cu repere doctrinare și jurisprudențiale, obiectivizate în concepte și noțiuni științifice. Aprecierile cu caracter sentențios, ostentativ, provocator sau cu tentă politică, precum și cele care duc la o asemenea finalitate sunt interzise.

(3) Judecătorul Curții Constituționale este ținut de obligația de rezervă pe care trebuie să o manifeste față de actul jurisdicțional al Curții Constituționale.

(4) Opinia separată sau concurentă nu poate transgresa dincolo de punctul de vedere al judecătorului pentru a se transforma într-o critică punctuală la adresa deciziei Curții Constituționale, neputându-se constitui într-un examen partinic sau într-o critică fățișă la adresa acesteia.

(5) Opinia separată sau concurentă, prin formulările sale directe sau indirecte, nu poate aduce atingere caracterului general obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale.

Articolul 2

Opinia separată sau concurentă se predă președintelui Curții Constituționale odată cu decizia la care a fost redactată. După discutarea deciziei, președintele Curții Constituționale, în măsura în care constată că există abateri de la regulile stabilite la art. 1, solicită judecătorului respectiv, prin rezoluție, refacerea acesteia.

Articolul 3

În cazul în care judecătorul Curții Constituționale nu se conformează solicitării prevăzute la art. 2, președintele Curții Constituționale, prin rezoluție, dispune ca opinia separată sau concurentă, după caz, să nu se publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau pe pagina de internet a Curții Constituționale și nici să nu se atașeze la dosarul cauzei.

Citeste mai mult  Acțiune pauliană. Sarcina probei în dovedirea inexistentei stării de insolvabilitate

Articolul 4

Prezenta hotărâre privește atribuțiile jurisdicționale ale Curții Constituționale, circumscriindu-se exclusiv acestora.

Articolul 5

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Impotriva acestei hotarari, reclamanta a formulat plangerea prealabila preavzuta de art.7 in Legea nr.554/2004, in data de 20.07.2017, la care nu a primit inca raspuns, fiind deci indeplinita conditia premisa prevazuta de art.14 din Legea nr.554/2004 pentru suspendarea executarii actului.

In ceea ce priveste conditia cazului bine justificat, impusa de art.14 raportat la art.2, alin.1, lit.t din Legea nr.554/2004

Potrivit art. 59 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, text invocat de altfel si in preambulul hotararii contestate, „Judecătorul care a votat împotrivă poate formula opinie separată. Cu privire la motivarea deciziei se poate formula opinie concurentă. Opinia separată și, după caz, cea concurentă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, împreună cu decizia“,

Dupa cum se observa cu claritate din continutul textului legal:

– dreptul de a formula si redacta opinia separata/concurenta apartine judecatorului Curtii

– textul nu stabileste nicio regula de redactare a opiniei separate/concurente, dupa cum Legea nr.47/1992 nu stabileste nicio regula de redactare a opiniei majoritare, si nici nu abiliteaza Curtea Constitutionala sa stabileasca ea insasi astfel de reguli

Citeste mai mult  Cauza de neimputabilitate a iresponsabilităţii. Discernământ diminuat din cauza unei boli psihice

-textul stabileste in mod imperativ ca opinia separata/concurenta se publica in Monitorul Oficial, impreuna cu decizia careia ii este atasata, sintagma „se publica” nelasand loc de intepretari in ceea ce priveste caracterul obligatoriu al publicarii si nici in ceea ce priveste atasarea opiniei separate/concurente la decizia la care se refera.

Ca atare, fata de dispozitiile foarte clare ale textului legal de mai sus, este exclusa posibilitatea refuzului de atasare a opiniei separate/concurente la decizia pe care o priveste, precum si posibilitatea refuzului de publicare a opiniei in Monitorul Oficial.

Se observa ca textul legal nu prevede absolut nicio situatie in care dreptul judecatorului de a redacta si atasa opinia separata/concurenta la decizia majoritara a Curtii, precum si dreptul judecatorului de a-si vedea adusa la cunostinta publica opinia, prin publicare in Monitorul Oficial, concomitent cu decizia majoritara, sa poata fi restranse in vreun fel si, cu atat mai putin, inlaturate in intregime.

In consecinta, trebuie sa se retina ca art.59 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 nu indreptateste Curtea Constitutionala nici sa adopte reguli de redactare a opiniei separate/concurente, nici sa instituie sanctiuni in cazul nerespectarii lor, acest text legal neputand constitui temei legal pentru hotararea nr.1/2017, ci dimpotriva, contrazicandu-i evident continutul.

(…)aceasta constatare este suficienta pentru a se retine aparenta vadita de nelegalitate a actului administrativ (caci este suficient ca un act administrativ sa incalce fie si numai o singura norma legala imprerativa, pentru ca acesta sa fie nelegal).”

Cuvinte cheie: >