Calcularea pensiei de intretinere

5 august 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art. 527 alin. 2 coroborat cu art. 529 alin. 1 NCC la stabilirea mijloacelor celui care datoreaza intretinerea se tine seama de veniturile si bunurile acestuia, precum si de posibilitatile de realizare a acestora, fiind avute in vedere si celelalte obligatii ale sale. De asemenea, dispozitiile art. 527 alin. 2 NCC nu prevad nicio rezerva cu privire la veniturile parintelui care urmeaza a fi obligat la plata pensiei de intretinere, astfel incat, la calcularea pensiei de intretinere trebuie luate in considerare toate veniturile care au caracter de continuitate, deci nu numai retributia propriu-zisa, ci si celelalte sporuri, inclusiv cele de spor pericol deosebit, spor conditii grele si toxicitate, spor confidentialitate, spor fidelitate, intrucat acestea au un caracter permanent. (Judecatoria Galati, Sentinta civila nr. 246/2014)

Cuvinte cheie: > > >