Calculul pedepsei amenzii in caz de concurs de infracţiuni în situaţia în care suma corespunzătoare unei zile – amendă stabilită pentru fiecare infracţiune concurentă este diferită

5 mai 2020 Drept Penal

Curtea de Apel București a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: interpretarea dispozitiilor art. 39 alin. 1 lit.c Cod penal cu privire la calculul pedepsei amenzii in caz de concurs de infracţiuni, în situaţia în care suma corespunzătoare unei zile – amendă stabilită pentru fiecare infracţiune concurentă este diferită.

Chestiunea de drept pleacă de la situația în care două sau mai multe instanțe condamnă aceeași persoană, prin două sau mai multe hotărâri definitive, la două sau mai multe amenzi penale pentru săvârșirea unor infracțiuni concurente, pentru care se stabilesc sume corespunzătoare unei zile-amendă diferite.

În cauză, prin sentința penală nr. … din data de … pronunțată de Judecătoria … în dosarul nr. …, definitivă prin d.p. …/A/… a Curții de Apel …, a fost condamnată inculpata la pedeapsa de 5100 lei amendă penală (corespunzător 170 zile amendă x 30 lei/zi-amendă), iar prin sentința penală nr. … din data de … pronunțată de Judecătoria … în dosarul nr. …, definitivă prin neapelare la data de…, a fost condamnată inculpata la pedeapsa de 2800 lei amendă penală (corespunzător 140 zile amendă x 20 lei/zi-amendă). Infracțiunile pentru care a fost condamnată inculpata prin aceste sentințe penale sunt concurente cu infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată în cauză, motiv pentru care se pune problema determinării numărului și a sumei corespunzătoare unei zile amendă, în condițiile în care  disp. art. 39 alin. 1 lit. c. C.p. referitoare la aplicarea pedepsei cea mai grea la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse se referă la suma de bani rezultată din înmulțirea numărului zilelor-amendă cu suma corespunzătoare unei zile-amendă, având în vedere disp. art. 61 C.p., conform cărora amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului.

Citeste mai mult  ICCJ. Aplicarea legii penale mai favorabile în materia recidivei postcondamnatorii

Completul care a decis sesizarea ÎCCJ, apreciază că, după ce instanța realizează operațiunea prevăzută de art. 39 alin. 1 lit. c C.p. trebuie să indice și numărul și suma corespunzătoare unei zile amendă, pentru ca în cazul în care inculpata nu execută cu rea-credință pedeapsa amenzii, numărul de zile închisoare pe care urmează a-l executa să fie previzibil.

Or, dispozițiile art. 39 C.p. nu reglementează același mecanism de calcul al numărului și a sumei corespunzătoare unei zile amendă, motiv pentru care, în doctrină s-au propus două soluții și anume:

– aplicarea prin analogie a dispozițiilor art. 39 alin. 1 lit. c C.p. pentru determinarea mai întâi a numărului zilelor amendă, urmând ca pentru determinarea sumei corespunzătoare unei zile-amendă să se împartă cuantumul amenzii rezultante cu urmare a aplicării art. 39 alin. 1 lit. c C.p. la numărul zilelor-amendă rezultat tot ca urmare a aplicării art. 39 alin. 1 lit. c C.p.

– determinarea mai întâi a cuantumului corespunzător unei zile-amendă, ca medie ponderată a cuantumurilor stabilite în cazul pedepselor individuale, determinând apoi numărul zilelor-amendă.

Citeste mai mult  Închisoare cu executare pentru hărțuirea unui minor

Având în vedere că ambele soluții nu sunt lipsite de critică, completul a apreciat ca este necesară dezlegarea acestei probleme de drept de către Înalta Curte de Casație și Justiție, opinând că prima soluție ar putea corespunde principiului legalității pedepsei.

Cuvinte cheie: > >