Group 1

Calea de atac exercitată cu privire la cheltuielile de judecată nu se timbrează

12 octombrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit art. 28 din OUG nr. 80/2013, „este scutită de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare şi extraordinare, împotriva hotărârii judecătoreşti prin care a fost soluţionată o acţiune sau cerere scutită, potrivit legii, de taxă judiciară de timbru.”

Conform art. 34, „(1) Când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.

(2) Dacă la momentul înregistrării cererii au fost timbrate doar o parte din capetele de cerere, acţiunea va fi anulată în parte, numai pentru acele capete de cerere pentru care nu a fost achitată taxa judiciară de timbru.

(3) Cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie principală, precum cererile de chemare în garanţie se taxează după regulile aplicabile obiectului cererii, dacă aceasta ar fi fost exercitată pe cale principală.”

Din interpretarea sistematică a prevederilor OUG nr. 80/2013 reiese faptul că, în cazul cererilor principale, adiţionale, accesorii, incidentale, regula este timbrarea, scutirea fiind excepția.

Citeste mai mult  Revizuire. Condiția ”evocării fondului”

Cu toate acestea, cererile privind acordarea cheltuielilor de judecată, deşi calificate ca cereri accesorii, nu se regăsesc în enumerarea prevăzută de art. 34 alin. (3) din OUG nr. 80/2013, în categoria cererilor care se timbrează.

Prin urmare, în situaţia în care calea de atac vizează exclusiv cheltuielile de judecată, cum este cazul în speţă, sunt incidente dispoziţiile art. 28 din OUG nr. 80/2013, conform cărora, dacă legea nu prevede altfel, este scutită de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac ordinare şi extraordinare, împotriva hotărârii judecătoreşti prin care a fost soluţionată o acţiune sau cerere scutită, potrivit legii, de taxă judiciară de timbru.

Cum cererea privind plata cheltuielilor de judecată este una accesorie pretenţiei deduse judecăţii, pentru care legiuitorul nu a prevăzut un regim fiscal distinct, nici calea de atac ce vizează exclusiv chestiunea cheltuielilor de judecată, nu se timbrează.” (ÎCCJ, Secția I civilă, încheierea din 16 iunie 2017, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >