Group 1

Calea de atac și termenul de exercitare a acesteia în cazul în care, prin aceeași hotărâre, se soluționează mai multe cereri principale, dintre care unele sunt supuse numai apelului, iar altele atât apelului, cât și recursului

12 noiembrie 2020 Drept Civil

Curtea de Apel Galați a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: În interpretarea art. 460 din Codul de procedură civilă, care este calea de atac și termenul de exercitare a acesteia în cazul în care, prin aceeași hotărâre, se soluționează mai multe cereri principale, dintre care unele sunt supuse numai apelului, iar altele atât apelului, cât și recursului?

Din punctul de vedere al completului de judecată care a dispus sesizarea ÎCCJ, chestiunea de drept sesizată poate fi tranșată pornind de la formularea art. 460 alin. 3) din Codul de procedură civilă, potrivit căruia, în cazul în care prin aceeași hotărâre au fost soluționate mai multe cereri principale sau incidentale, dintre care unele sunt supuse apelului, iar altele recursului, hotărârea în întregul ei este supusă apelului, iar hotărârea dată în apel este supusă recursului. Așadar, când singura cale de atac este apelul pentru un capăt de cerere și recursul pentru celălalt, atunci fiecare dintre cele două capete de cerere primește o nouă cale de atac: primul dobândește și recurs, iar al doilea și apel.

Citeste mai mult  Contestație în anulare. Eroarea materială

În mod similar, dacă unul dintre capetele de cerere poate fi atacat atât cu apel, cât și cu recurs, iar al doilea numai cu apel, atunci acesta din urmă ar putea dobândi și posibilitatea formulării recursului. Soluția s-ar apropia de cea aplicabilă dacă între capetele de cerere există relația de accesorialitate.

În același timp, ar fi justificată și menținerea, de către fiecare cerere în parte, a căilor de atac permise de lege (prima doar apel, iar a doua apel și recurs), dacă se apreciază că relația dintre ele (judecarea în același proces) este doar întâmplătoare (chiar rară, din perspectivă practică), deci primordial este caracterul principal al fiecăreia. În plus, această soluție este susținută chiar de opțiunea legiuitorului, care nu a stabilit-o pe cealaltă pentru o astfel de situație.

Termenul de soluționare a sesizării este 08.02.2021.

Cuvinte cheie: > >