Camera Deputaților a respins propunerea legislativă potrivit căreia elevii care au împlinit 14 ani ar urma să decidă singuri în privința orei de religie

14 martie 2016 Noutati legislative

Camera Deputaţilor a respins miercuri, 9 martie 2016, propunerea legislativă potrivit căreia, elevilor care au împlinit vârsta de 14 ani li se permite să aibă o opţiune personală în ceea ce priveşte ora de religie, aceasta urmând să intre în dezbatere la Senat (for decizional)

Potrivit propunerii, înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisă a elevului care a împlinit 14 ani, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul care nu a împlinit acea vârstă. Schimbarea acestei opţiuni se face tot prin cerere scrisă a elevului care a împlinit 14 ani, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul care nu a împlinit acea vârstă. În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situaţia şcolară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.

Cuvinte cheie: >