Camera preliminară. Neîncunoștiințarea inculpatului cu privire la audierea expertului criminalist. Sancțiune

19 martie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

”Inculpatul a solicitat instanţei să se constate ca fiind nelegală administrarea probei cu declaraţia expertului criminalist, în condiţiile în care cu ocazia audierii acesteia, inculpatul nu a fost încunoştinţat, mai ales că exista o cerere în acest sens din partea apărătorului ales.

***Camera preliminară. Excluderea actelor obținute de la bănci fără autorizarea judecătorului***

Judecătorul de Cameră Preliminară consideră că această probă nu este nelegal administrată, nefiind incidentă decât nulitatea relativă în sensul că nu s-a produs o vătămare care să atragă excluderea acestei probe. Se apreciază că nulitatea relativă intervine atunci când prin încălcarea dispoziţiilor legale s-a adus o vătămare drepturilor părţilor, ori ale subiecţilor procesuali principali. În speţă, se apreciază că acest mijloc de probă, reaudierea expertului poate fi cerut si în cursul judecăţii si din acest punct de vedere judecătorul de cameră preliminară că această probă a fost legal administrată.” (Judecătoria Pătărlagele, Încheierea de cameră preliminară nr. 126/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >