Caracterul deductibil al cheltuielilor avocatului

Sumele cheltuite de un contribuabil în vederea pregătirii sale profesionale se impun a fi recunoscute ca fiind efectuate în cadrul activității independente a unui avocat, întrucât pregătirea profesională este inerentă asigurării unei consistențe în munca intelectuală prestată. Prevederile art. 38 liniuțele 19 și 20 din HG nr. 44/2004 consacră expres faptul că „sunt cheltuieli deductibile, de exemplu: cheltuielile cu pregătirea profesională pentru contribuabili şi salariaţii lor, potrivit legii și cheltuielile ocazionate de participarea la congrese şi alte întruniri cu caracter profesional.”

Totuși, pentru a fi recunoscute, în concret, drept cheltuieli deductibile, așa cum s-a arătat anterior, nu este suficientă invocarea sau indicarea evenimentului profesional (seminar, conferință, etc.), ci și dovedirea de către contribuabil a participării sale la acel eveniment cu anexarea în acest scop a tuturor documentelor justificative complete: taxă de participare – dacă este cazul (factură și chitanță), locul desfășurării, perioada, modalitatea de transport, data călătoriei, persoana care a călătorit, locul cazării și perioada cazării.

Citeste mai mult  Cerere de valore redusa. Neprezentarea la interogatoriu

Cheltuielile unui avocat necesare contactării și relaționării cu clienții sau viitorii clienți sunt și acestea, în principiu, deductibile din perspectiva scopului pentru care au fost realizate, întrucât se înscriu indubitabil în logica activității profesionale desfășurate de un avocat. Totuși, și în privința acestora, contribuabilul trebuie să dovedească trasabilitatea în sine a cheltuielii și necesitatea alocării sale pentru activitatea independentă. (Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 241/23.03.2020, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >