Denunțarea unilaterală a contractului pe perioadă nedeterminată

17 ianuarie 2020 Drept Civil

Potrivit disp. art. 1276 N.C.civ. Denunţarea unilaterală: (1) Dacă dreptul de a denunţa contractul este recunoscut uneia dintre părţi, acesta poate fi exercitat atât timp cât executarea contractului nu a început.(2) În contractele cu executare succesivă sau continuă, acest drept […]

RIL promovat. Probele noi în apel

13 ianuarie 2020 Drept Civil

Colegiul de Conducere al Curții de Apel Cluj a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii pentru a se pronunța asupra unei probleme de drept care generează jurisprudență neunitară, respectiv aceea a stabilirii dacă în noțiunea de probe noi ce […]

Problematica privind interpretarea art. 641 CPC, la ÎCCJ

8 ianuarie 2020 Drept Civil

Tribunalul Brăila a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept: ”Dacă dispoziţiile art. 641 C.pr.civ. care prevăd că înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, se […]

Rezilierea unilaterală. Condiții

1 ianuarie 2020 Drept Civil Jurisprudenta

Pentru a se putea dispune rezilierea (…), fie că este vorba de reziliere judiciară fie că este vorba de reziliere extrajudiciară, trebuie să fie îndeplinite condițiile legale specifice, nefiind suficientă o simplă manifestare de „opțiune” în acest sens din partea […]

Începutul de dovadă scrisă. Condiții

15 decembrie 2019 Drept Civil

Începutul de dovadă scrisă nu trebuie să fie semnat de partea căreia i se opune, arată Comisia de soluționare a contestațiilor – Drept procesual civil care a respins contestațiile formulate la baremul de notare la concursul de admitere la INM din perioada […]