RIL admis. Natura juridică a acțiunii angajatorului pentru restituirea de către salariat a unei sume de bani, plătită acestuia din urmă, în executarea unei hotărâri judecătorești

20 iulie 2020 Drept Civil

În şedinţa din 20 iulie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, prin Decizia nr.15 în dosarul nr.1048/1/2020, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel […]

CCR. Dispoziții din Legea nr. 247/2005, neconstituționale

17 iulie 2020 Drept Civil

Miercuri, 15 iulie 2020, Plenul Curții Constituționale s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor 18 indice 1 alin.(4) din titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul […]

CCR. Judecarea contestaţiei privind tergiversarea procesului de către acelaşi complet care soluţionează fondul cauzei contravine dreptului la un proces echitabil

16 iulie 2020 Drept Civil

Joi, 16 iulie 2020,  Plenul Curții Constituționale s-a pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor art.524 alin.(3) din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: „(3) Contestaţia se soluţionează de către completul învestit cu judecarea cauzei de îndată sau […]