RIL admis. Interpretarea art. 49 alin. (2) CPC

29 iunie 2021 Drept Civil

În şedinţa din 28 iunie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, prin Decizia nr.14 în dosarul nr.1394/1/2021, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi […]

RIL promovat vizând competența teritorială de soluționare a contestației la executare, în situația în care instanța de la domiciliul debitorului care formulează contestația la executare este o altă instanță decât cea care a încuviințat executarea silită

11 iunie 2021 Drept Civil

Colegiul de Conducere al ÎCCJ a promovat recurs în interesul legii vizând interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 651 alin. (1), art. 714, art. 666, art. 712 și art 112 C.proc.civ., Problema de drept soluționată diferit, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor […]

Dezlegare chestiune de drept. Admisibilitatea acţiunilor de reziliere a contractelor cu executare succesivă, menţinute de administratorul/lichidatorul judiciar după momentul deschiderii procedurii insolvenţei

8 iunie 2021 Business Drept Civil

În şedinţa din 7 iunie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr.42 în dosarul nr.635/1/2021, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secția […]

Efectele stării de urgență asupra termenelor de perimare

21 mai 2021 Drept Civil

Curtea de Apel București a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Interpretarea dispoziţiilor art.63 alin. (12) teza I din Decretul nr.240 din 14 aprilie 2020, în sensul de a şti dacă se […]