Dezlegare chestiune de drept. Compatibilitatea despăgubirii stabilită în procedura prevăzută de Legea nr. 255/2010, prin hotărâre judecătorească definitivă, cu acordarea de daune moratorii întemeiate pe prevederile art. 1.535 Cod civil

4 martie 2020 Drept Civil

În şedinţa din 2 martie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr.31 în dosarul nr.2989/1/2019, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia […]