Cazul de revizuire prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. e) CPP

1 noiembrie 2021 Drept Penal

Curtea de Apel Timișoara a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Dacă în interpretarea dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală o cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. […]

Evaziune fiscală. Operațiuni fictive

31 octombrie 2021 Drept Penal Jurisprudenta

Pentru ca o operațiune să poată fi calificată ca fictivă sau nereală, este necesar să se constate o discrepanță sau o inexactitate cu caracter esențial între situația reală și modul în care aceasta a fost consemnată în documentul financiar-contabil corespunzător. […]