CCR. Excepție de neconstituționalitate a art. 341 alin. (9) CPP, admisă

16 aprilie 2019 Drept Penal

Marți, 16 aprilie 2019, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art.341 alin.(9) din Codul de procedură penală și a constatat că soluția legislativă care exclude posibilitatea de a face contestație împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară cu […]

Prescripția răspunderii penale

10 aprilie 2019 Drept Penal

Termenul de prescripție a răspunderii penale nu se întrerupe prin depunerea plângerii prealabile, potrivit Comisiei de soluționare a contestațiilor – Drept penal care a respins contestațiile formulate la baremul de notare la concursul de admitere la INM din 2018 cu […]

Falsificarea împuternicirii avocațiale

27 martie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

Faptele inculpatului care, în baza unei rezoluții infracționale unice, la datele de 12.06.2013, respectiv 29.10.2013, a falsificat împuternicirile avocațiale cu prilejul întocmirii acestora, prin atestarea împrejurării necorespunzătoare adevărului, în sensul existenței contractelor de asistență juridică cu părțile civile, pe care […]