Rezilierea unilaterală. Condiții

1 ianuarie 2020 Drept Civil Jurisprudenta

Pentru a se putea dispune rezilierea (…), fie că este vorba de reziliere judiciară fie că este vorba de reziliere extrajudiciară, trebuie să fie îndeplinite condițiile legale specifice, nefiind suficientă o simplă manifestare de „opțiune” în acest sens din partea […]

Calificarea acţiunii de către instanţă. Condiţii

3 noiembrie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

Actele sau faptele deduse judecății pot fi calificate de instanțe, atunci când părțile le oferă acestora încadrări eronate în drept; o astfel de operațiune, aplicată în scopul aflării adevărului, trebuie să rămână întotdeauna una subsumată voinței reclamantului. Tocmai de aceea, […]

Infracțiune continuată vs. pluralitate de infracţiuni

25 octombrie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

”Din definiţia infracţiunii continuate dată de art. 35 alin. 1 C. pen., raportată la decizia Curţii Constituţionale nr. 368/2017, rezultă condiţiile necesare pentru existenţa acesteia, respectiv: unitatea de subiect activ, pluralitatea de acţiuni sau inacţiuni săvârşite la intervale de timp […]

Apel incident declarat împotriva considerentelor hotărârii

7 octombrie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

Apelul incident este deschis intimatului din apelul principal nu numai împotriva soluţiei cuprinse explicit în dispozitivul sentinţei sau al încheierii premergătoare atacate, ci şi împotriva considerentelor unor asemenea hotărâri, atunci când se urmăreşte înlăturarea acelor dezlegări date unor probleme de […]