Group 1

Reducerea onorariului de expert

2 iulie 2020 Drept Civil Jurisprudenta

Prerogativa reducerii onorariului de expert se exercită de instanţă doar la momentul stabilirii onorariului definitiv, şi nu la acela al cuantificării cheltuielilor de judecată. Astfel, atâta timp cât expertiza efectuată în cauză a fost o probă utilă, pe are instanţa […]

Dovada contractului de împrumut

Contractul de împrumut de consumaţie este un contract consensual şi real, în sensul dispoziţiilor art. 1178 şi art. 1174 alin. (4) C. civ., raportat la art. 2158 alin. 1 C. civ. În ce priveşte condiţiile de validitate ale unui contract […]

Abuz de încredere vs. abuz în serviciu

Dată fiind calitatea de administrator al asociației de proprietari, inculpatul a deţinut documentele financiar-contabile ale asociației, iar după încetarea mandatului de administrator, fiind în posesia lor, a refuzat restituirea acestor documente, deși nu ar mai fi fost îndreptățit să le […]