Cauza de neimputabilitate a iresponsabilităţii. Discernământ diminuat din cauza unei boli psihice

3 decembrie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

Incidenţa cauzei de neimputabilitate a iresponsabilităţii presupune, conform art. 28 C. pen., inexistenţa discernământului în momentul comiterii faptei prevăzute de legea penală. În ipoteza în care, pe baza expertizei medico-legale, se stabileşte existenţa unui discernământ diminuat din cauza unei boli psihice, iar nu inexistenţa discernământului, dispoziţiile art. 28 C. pen. referitoare la iresponsabilitate nu sunt incidente. (I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 191/A din 29 mai 2019, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >