Group 1

Cazul de recurs în casație privind nerespectarea dispozițiilor referitoare la competență

24 noiembrie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Cazul de recurs în casaţie prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 1 C. proc. pen., care poate fi invocat de partea civilă în exercitarea căii extraordinare de atac a recursului în casaţie, priveşte nerespectarea dispoziţiilor privind competenţa după materie exclusiv în cursul judecăţii, iar nu şi în cursul urmăririi penale. (ICCJ, Secţia penală, Decizia nr. 240/RC din 22 iunie 2016, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >