CCBE a câștigat în acțiunea îndreptată împotriva Olandei. Supravegherea avocaților de către agențiile de informații este o încălcare a drepturilor fundamentale

8 iulie 2015 UE

Consiliul Barourilor Europene (CCBE) a comunicat că, la data de 1 iulie 2015, instanța olandeză a pronunțat o hotărâre prin care obligă guvernul olandez să înceteze toate interceptările comunicațiilor între clienți și avocați în cadrul regimului actual. Instanța a prevăzut un termen de 6 luni în care statul olandez să ajusteze politica agențiilor de securitate în ceea ce privește supravegherea avocaților astfel încât să existe garanțiile unui veritabil control prealabil, exercitat de către un organism independent, pentru a preveni sau a întrerupe supravegherea comunicărilor între avocați și clienți, informează UNBR.

Redăm mai jos comunicatul integral:

”Tribunalul Districtual din Haga a decis că supravegherea avocaților de către agențiile de informații este o încălcare a drepturilor fundamentale și a ordonat statului să înceteze monitorizarea comunicațiilor avocaților.

Instanța a fost sesizată în legătură cu legalitatea interceptării apelurilor și comunicărilor avocaților de către agențiile naționale de informații într-o acțiune formulată împotriva statului olandez de firma de avocatura Oliveira Prakken, Asociația Olandeză a Avocaților Penaliști (NVSA) și Consiliul Barourilor Europene (CCBE). Prin Hotărârea din 1 iulie 2015, Tribunalul Districtual din Haga recunoaște că dreptul de a comunica în mod confidențial cu un avocat este un drept fundamental, care actualmente este încălcat prin politica de supraveghere olandeză.

Instanța a obligat guvernul olandez să înceteze toate interceptările comunicațiilor între clienți și avocați în cadrul regimului actual în termen de șase luni. Statul olandez are la dispoziție șase luni pentru a ajusta politica agențiilor de securitate în ceea ce privește supravegherea avocaților și pentru a garanta că un organism independent exercită un veritabil control prealabil pentru a preveni sau a întrerupe supravegherea comunicărilor între avocați și clienți.

Conform politicii actuale, doar un ministru din cadrul guvernului poate acorda autorizația de a desfășura activități de supraveghere, în timp ce controlul este efectuat de către un comitet de supraveghere (CTIVD) numai post factum. Această nu reprezintă o garanție suficientă în opinia Curții.

De asemenea, instanța a considerat că informațiile obținute de către serviciile de securitate nu pot fi comunicate procurorului decât de un organism independent, după ce acesta investighează dacă agențiile de securitate au fost autorizate să desfășoare astfel de activități de supraveghere și în ce condiții.

Politica actuală în Țările de Jos permite serviciilor de securitate olandeze să transmită parchetului informații provenind din interceptarea comunicărilor între avocați și clienții lor. Tribunalul consideră că practica ilegală și consideră că garanțiile actuale sunt inadecvate, având în vedere jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

CCBE a denunțat deja monitorizarea comunicațiilor avocat-client și a solicitat Uniunii Europene să stabilească un nivel minimal de protecție juridică a secretului profesional față de supravegherea electronică exercitată de guverne, în special în utilizarea serviciilor de comunicații electronice sau a altor servicii informatice pentru comunicații avocat client. Salutând decizia instanței olandeze, președintele CCBE, Maria Ślązak, a adăugat: “Principiul esențial al secretului professional este în ce mai amenințat din motive care nu întotdeauna sunt explicate în mod clar publicului. Scopul nostru este de a pune capăt supravegherii arbitrare și de a contribui, prin dezbateri publice și acțiuni în justiție, la crearea unui cadru juridic care prezintă limite clare pentru monitorizarea comunicațiilor private.”

Cuvinte cheie: > > >