CCR. Constituționalitate limitată a dispozițiilor privind împăcarea în procesul penal

25 aprilie 2023 Drept Penal

În ședinta din 20 aprilie 2023, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a posteriori, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art.159 alin.(3) teza finală din Codul penal, care privește sintagma „și dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței”, este constituțională numai în măsura în care nu se aplică în ipoteza schimbării încadrării juridice a faptei, ulterior citirii actului de sesizare a instanței, într-o infracțiune pentru care legea a prevăzut în mod expres că este posibilă împăcarea.

În esență, Curtea a constatat că prin lipsa corelării în noul Cod penal a instituției împăcării, reglementată de art.159 – pentru ca aceasta să își poată produce efectele juridice – cu instituția schimbării încadrării juridice, prevăzută de art.386 din Codul de procedură penală, aplicabilă în tot cursul judecății, se produce o ingerință în drepturile inculpatului sub aspectul imposibilității de a-și adecva apărarea la noua configurație procesuală și al împiedicării acestuia – prin fixarea termenului limită al citirii actului de sesizare ca moment final până la care poate interveni împăcarea – de a beneficia de efectele legale ale împăcării, ceea ce contravine prevederilor art.16, 21 și 24 din Constituție, precum și prevederilor art.6 parag.1 și parag.3 lit.a) și b) din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Citeste mai mult  Infracțiunea de mărturie mincinoasă. Achitare

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: > >