CCR. Constituționalitate limitată a dispozițiilor privind termenul în care poate fi introdusă acțiunea în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei

5 octombrie 2023 Drept Civil

În ședința din data de 5 octombrie 2023,  Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a posteriori, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art.8 alin.2 din Decretul nr.32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice sunt constituționale în măsura în care nu privesc acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei introdusă de copil.

În esență, Curtea a reținut că termenul în care poate fi introdusă acțiunea în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei, de 1 an de la data nașterii acestuia, încalcă dreptul la viață privată al copilului, întrucât îl privează de posibilitatea de a acționa în mod conștient şi voluntar, după dobândirea capacității de exercițiu depline, în vederea stabilirii filiației sale față de tată. Or, stabilirea filiației față de tată, ca atribut al persoanei, ca element care configurează identitatea acesteia, nu poate fi lăsată la discreția altcuiva, respectiv a mamei copilului sau a reprezentantului legal al acestuia, care au rămas în pasivitate în acest interval de timp. Neconstituționalitatea textului de lege criticat provine din faptul că, în calitate de titular al dreptului de a introduce acțiunea în stabilirea paternității, copilul nu va avea niciodată posibilitatea de a intenta personal o asemenea acțiune, întrucât după expirarea termenului de un an de la nașterea acestuia intervine prescripția dreptului la acțiune.

Citeste mai mult  RIL admis. Necompetența materială procesuală a secției/completului specializat este o excepție de ordine publică

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: >