CCR. Constituționalitate limitată a unor dispoziții din Legea pensiilor

31 octombrie 2019 Drept Civil

Joi, 31 octombrie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „înscrierea iniţială la pensie” din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că sintagma „înscrierea inițială la pensie” din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010 este constituțională, în ceea ce privește beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condițiilor de vârstă legală de pensionare și stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr.263/2010.

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: >