CCR. Dispoziții din Legea contenciosului administrativ anterior modificării prin Legea nr.212/2018, neconstituționale

Marți, 14 ianuarie 2020, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a decis:

1. A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.7 alin.(6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.212/2018, sunt constituționale numai în măsura în care nu impun autorității publice contractante parcurgerea procedurii prealabile.

2. A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător” din cuprinsul dispozițiilor art.7 alin.(6), art.11 alin.(1) lit.e) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.212/2018, precum și sintagma „data încheierii procesului-verbal de conciliere” din art.11 alin.(2) din Legea nr.554/2004 sunt neconstituționale.

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: >