Group 1

CCR. Dispoziții din Legea educației naționale, neconstituționale

8 mai 2018 Noutati legislative

Marți, 8 mai 2018, Curtea Constituțională, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.37 alin.(3) din Legea educației naționale nr.1/2011  și a constatat că acestea sunt neconstituționale.

Dispozițiile art.37 alin.(3) din Legea nr.1/2011 au următorul conținut: „Funcțiile didactice pentru corpul instructorilor militari din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, condițiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competențele și responsabilitățile se stabilesc prin instrucțiuni proprii.”

Curtea a constatat că prevederile mai sus redate încălcă dispozițiile art.73 alin.(3) lit.t), coroborate cu ale art.118 alin.(2) din Constituție, potrivit cărora statutul cadrelor militare se stabilește prin lege organică.

Curtea a reținut că funcțiile de instructori militari sunt prevăzute cu grade militare, iar aspectele esențiale privind raporturile de serviciu ale cadrelor militare, inclusiv accesul, promovarea și avansarea în grade militare, trebuie reglementate prin lege organică, iar nu prin acte normative de rang inferior legii.

În aplicarea art.37 alin.(3) din Legea nr.1/2011, se ajunge la situaţia în care un aspect esenţial, care vizează o modificare a raporturilor de serviciu ale cadrelor militare, să fie reglementat printr-un act administrativ. Astfel, delegarea atribuţiei de a stabili aceste norme către un membru al Guvernului, prin emiterea unor acte ce au caracter infralegal, determină o stare de incertitudine juridică, acest tip de acte având, de obicei, un grad sporit de schimbări succesive în timp.

Citeste mai mult  Noile norme de aplicare a legii privind procedura adopției

Prin urmare, Curtea a constatat că sunt încălcate și dispozițiile art.1 alin.(4) și (5) din Constituție.

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: >