CCR. Dispoziții din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, neconstituţionale

4 noiembrie 2021 Drept Civil

În ședința din data de 4 noiembrie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.4 alin.(3) din Legea nr.297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, sunt neconstituţionale.

Dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale au următoarea redactare: „(3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru.

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: > >