CCR. Dispoziții din Legea privind statutul funcționarilor publici, neconstituționale

9 octombrie 2020 Drept Civil

Joi, 8 octombrie 2020, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.79 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici sunt neconstituționale.

Dispozițiile criticate, în prezent abrogate, dar care continuă să producă efecte juridice în cauzele în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, au următorul conținut: „Modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.”

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: >