CCR. Dispoziții privind stabilirea amenzii penale pentru persoana juridică, neconstituționale

28 octombrie 2021 Drept Penal

În ședința din data de 28 octombrie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.137 alin.(3) teza a doua, cu referire la sintagma „cifra de afaceri”, din Codul penal sunt neconstituționale.

Art.137 are denumirea marginală -„Stabilirea amenzii pentru persoana juridică”, iar alin.(3) teza a doua prevede: „[…]Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se determină ținând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum și de celelalte obligații ale persoanei juridice.”.

Curtea a constatat că, în Titlul X – Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală, al Părții generale a Codului penal nu se regăsește definiția sintagmei „cifra de afaceri”. Așadar, legea penală în vigoare nu stabilește înțelesul sintagmei „cifra de afaceri” în raport cu care instanța determină cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă în cazul stabilirii amenzii pentru persoana juridică cu scop lucrativ. Definițiile din domeniul fiscal și al concurenței referitoare la sintagma „cifra de afaceri” au aplicabilitate restrânsă, specializată la materiile precizate, translatarea lor în materie penală pentru a determina cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă în cazul stabilirii amenzii pentru persoana juridică cu scop lucrativ fiind contrară principiului legalității.

Citeste mai mult  MJ propune modificarea CP și CPP

Totodată, Curtea a constatat că norma penală criticată este lacunară și în ceea ce privește determinarea/reținerea, din punct de vedere temporal, a cifrei de afaceri a persoanei juridice cu scop lucrativ în raport cu care instanța determină cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă.

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: > > >