CCR. Dispozițiile art. 213 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, neconstituţionale

În ziua de 1 octombrie 2019, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în forma anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr.30/2017, precum și a prevederilor art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Prevederile criticate au următorul cuprins: – Art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală în forma anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr.30/2017: „Prin excepţie de la prevederile alin.(7), în situaţia în care au fost instituite măsuri asigurătorii şi au fost sesizate organele de urmărire penală potrivit legii, măsurile asigurătorii încetează de drept la data la care au fost luate măsuri asigurătorii potrivit Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.”

– Art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală astfel cum a fost  modificat prin Ordonanţa Guvernului nr.30/2017: „(8) Prin excepţie de la prevederile alin.(7), în situaţia în care au fost instituite măsuri asigurătorii şi au fost sesizate organele de urmărire penală potrivit legii, măsurile asigurătorii subzistă până la data soluţionării cauzei de către organele de urmărire penală sau de instanţa de judecată. După comunicarea soluţiei date de către organele de urmărire penală sau hotărârii judecătoreşti, în cazul în care măsurile asigurătorii instituite de către organul fiscal competent nu se transformă în măsuri executorii potrivit legii, acestea se ridică de către organul care le-a dispus. „

În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi în privinţa punctului 1 şi cu majoritate de voturi în privinţa punctului 2, Curtea Constituțională a decis:

Citeste mai mult  Înființarea Institutului Național de Administrație

1. A admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că prevederile art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în forma anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr.30/2017 sunt neconstituţionale;

2. A admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că prevederile art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală astfel cum au fost modificate prin Ordonanța Guvernului nr.30/2017 sunt neconstituţionale.

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: > >