CCR. Excluderea de la controlul judecătoresc a deciziilor consiliului de administrație adoptate în executarea mandatului acordat în vederea majorării capitalului social, neconstituțională

1 iunie 2018 Business

Joi, 31 mai 2018, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.114 alin.(3) din Legea societăților nr.31/1990 și a constatat că soluția legislativă care nu permite contestarea în justiție, pe calea acțiunii în anulare prevăzute de art.132 din lege, a deciziilor consiliului de administrație, respectiv directoratului luate în exercitarea atribuției delegate de majorare a capitalului social, este neconstituțională.

Dispozițiile art.114 alin.(3) din Legea societăților nr.31/1990, au următorul conținut:

„(3)În cazul în care consiliul de administraţie, respectiv directoratul este mandatat să îndeplinească măsurile prevăzute de art.113 lit. b) şi c), dispoziţiile art. 131 alin. (4) şi (5), ale art. 132, cu excepţia alin. (6) şi (7), precum şi prevederile art. 133 se aplică deciziilor consiliului de administraţie, respectiv celor ale directoratului, în mod corespunzător. Societatea va fi reprezentată în instanţă de către persoana desemnată de preşedintele instanţei dintre acţionarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege o altă persoană.”.

Cu privire la soluția pronunțată, Curtea a statuat, în esență, că art.114 alin.(3) din Legea nr.31/1990 se referă doar la atribuțiile delegate privind mutarea sediului [art.113 lit.b) din Legea nr.31/1190] și schimbarea obiectului de activitate al societății [art.113 lit.c) din Legea nr.31/1190] nu și la atribuția delegată referitoare la majorarea capitalului social [art.113 lit.f) din Legea nr.31/1190], situaţie în care imposibilitatea concretă de sesizare a unei instanțe, în acest din urmă caz, de către persoana interesată, constituie o încălcare a dreptului acesteia de acces la justiție.

Citeste mai mult  Limitele dreptului de reprezentare al administratorilor societății. Contract de ipotecă încheiat de unul dintre administratori

Așadar, excluderea de la controlul judecătoresc a deciziilor consiliului de administrație, respectiv directoratului adoptate în executarea mandatului acordat în vederea majorării capitalului social este de natură să încalce accesul liber la justiție al persoanelor interesate în apărarea drepturilor lor.

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: > >