CCR. Judecarea contestaţiei privind tergiversarea procesului de către acelaşi complet care soluţionează fondul cauzei contravine dreptului la un proces echitabil

16 iulie 2020 Drept Civil

Joi, 16 iulie 2020,  Plenul Curții Constituționale s-a pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor art.524 alin.(3) din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: „(3) Contestaţia se soluţionează de către completul învestit cu judecarea cauzei de îndată sau în termen de cel mult 5 zile, fără citarea părţilor”.

În urma deliberărilor, Curtea, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.524 alin.(3) din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale.

Curtea a constatat că textul legal criticat încalcă dispoziţiile art.21 alin.(3) şi art.124 alin.(2) din Constituţie, precum şi ale art.6 par.1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În acest sens, Curtea a stabilit că judecarea contestaţiei privind tergiversarea procesului de către acelaşi complet care soluţionează fondul cauzei contravine dreptului la un proces echitabil, în componenta imparţialităţii obiective, astfel că evaluarea cererii privind tergiversarea procesului se va realiza, în primă şi ultimă instanţă, de către instanţa ierarhic superioară.

Citeste mai mult  Clarificări privind dispozițiile neconstituționale din Legea privind darea în plată

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: > > >