CCR. Legea care fixa limita maximă a sumei pe care recuperatorii de creanțe o pot cere debitorilor, neconstituțională

13 martie 2019 Noutati legislative

Miercuri, 13 martie 2019, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, precum și pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului este neconstituţională, în ansamblul său.

Obiecția de neconstituționalitate a fost formulată de un număr de 84 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România.

Legea declarată neconstituțională stipula faptul că cesionarul nu ar putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decât dublul sumei plătite de acesta pentru a cumpăra creanța de la cedent.

Cuvinte cheie: > >