CCR. Legea pentru suspendarea rambursării creditelor, neconstituțională

6 mai 2020 Noutati legislative

Miercuri, 6 mai 2020, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de 72 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și a constatat că Legea pentru suspendarea rambursării creditelor este neconstituțională, în ansamblul său.

Curtea a constatat că Legea pentru suspendarea rambursării creditelor determină apariţia unor situaţii de incoerenţă şi instabilitate legislative contrare principiului securităţii raporturilor juridice în componenta sa referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii, prevăzut de art.1 alin.(5) din Constituție, întrucât are același obiect de reglementare cu cel al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.261 din 30 martie 2020, și anume suspendarea până
la 9 luni dar nu mai mult de 31 decembrie 2020 a obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori.

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: >