CCR. Modificarea legislativă potrivit căreia mașinile de poliție cu radar trebuie presemnalizate, neconstituțională

6 noiembrie 2018 Noutati legislative

Marți, 6 noiembrie 2018, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis obiecția de neconstituţionalitate formulată de Președintele României și a constatat că dispozițiile Articolului unic [cu referire la art.109 alin.(6)-(11), (13) și (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002] din Legea pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, sunt neconstituționale.

Dispozițiile în discuție au următorul cuprins:

(6) În cazul utilizării dispozitivelor radar instalate pe autovehicule staţionare sau pe suporţii amenajărilor rutiere ori a utilizării dispozitivelor radar tip pistol, este obligatorie presemnalizarea prezenţei acestora în zona drumului public prin panouri de atenţionarea, postate mai înainte pe sensul de mers, cu minimum 500 m în localitate şi cu minimum 2000 m în afara localităţii, dar nu mai mult de 1000 m în localitate şi 4000 m în afara localităţii faţă de radar.

(7) Panourile de atenţionare prevăzute la alin. (6) se asigură şi se montează de către administratorul drumului public, la solicitarea poliţiei rutiere.

(8) Se interzice constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (3) cu ajutorul dispozitivelor radar, cu încălcarea prevederilor alin. (4) şi (6).

(9) În cazul respectării prevederilor prevăzute la alin. (8), procesul verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.

(10) Forma şi conţinutul procesului-verbal de constatare a contravenţiei se stabilesc prin regulament. Nerespectarea prevederilor alin. (8) atrage nulitatea absolută a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi sancţionarea poliţistului, în condiţiile art. 55 din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

(11) Contravenientul poate achita în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.

(13) În cazul prevăzut la alin. (12), agentul constatator eliberează contravenientului chitanţa reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menţionează data, numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită, actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, numele, prenumele şi semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei dacănu se dispune şi o sancţiune contravenţională complementară.

(14) Amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se achită în condiţiile legii şi se fac venit integral la bugetele locale.

Cuvinte cheie: > >