Group 1

CCR. Prevedere din CPP referitoare la invocarea unui caz de nulitate absolută, neconstituțională

13 februarie 2019 Drept Penal

Miercuri, 13 februarie 2019, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.281 alin.(4) lit.a) din Codul de procedură penală raportate la art.281 alin.(1) lit.f) din același act normativ și a constatat că acestea sunt neconstituționale.

Art. 281 CPP –”Nulitățile absolute”– are următorul cuprins:

(1) Determină întotdeauna aplicarea nulității încălcarea dispozițiilor privind:

f) asistarea de către avocat a suspectului sau a inculpatului, precum și a celorlalte părți, atunci când asistența este obligatorie.

(4) Încălcarea dispozițiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) trebuie invocată:
a) până la încheierea procedurii în camera preliminară, dacă încalcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în procedura camerei preliminare;

Cuvinte cheie: > >