CCR. Prevederile art.14 lit.a) din Legea pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, neconstituționale

1 mai 2022 Drept Civil

În ședința din data de 28 aprilie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale prevederile art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că prevederile art.26 lit.d) din același act normativ sunt constituționale în raport de criticile formulate.

Textul declarat ca neconstituțional are următorul cuprins: „Art.14. – Este nedemn de a fi avocat: a) cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei”. Curtea Constituțională a reținut că sintagma „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” a fost constatată ca neconstituțională prin Decizia nr.225 din 4 aprilie 2017.

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: >