Group 1

CCR. Prevederile art. 27 CPC, în interpretarea dată de ÎCCJ, neconstituționale

18 decembrie 2018 Drept Civil

Marți, 18 decembrie 2018, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a constatat că prevederile art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr.52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, sunt neconstituţionale.

Dispoziţiile art. 27 din Codul de procedură civilă au următorul conţinut: „Hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul.”

Amintim că prin decizia nr. 52, ÎCCJ a decis că ”în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituția României, efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 369 din 30 mai 2017 se produc cu privire la hotărârile judecătorești pronunțate după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, în litigiile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei inclusiv, pornite ulterior publicării deciziei (20 iulie 2017).”

În motivarea soluției de admitere a excepției de neconstituționalitate, Curtea Constituțională a reţinut că dispoziţiile art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr.52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, conduc la prelungirea, în timp, a efectelor unei norme constatate neconstituţionale, prin Decizia nr.369 din 30 mai 2017, ceea ce încălcă dispoziţiile art. 147 alin. (4) din Constituţie, ce consacră efectul imediat şi general obligatoriu al deciziilor Curţii Constițutionale, coroborate cu cele ale art. 16 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie, precum şi ale art. 126 alin. (3) referitoare la competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. De asemenea, Curtea a reţinut că această interpretare este contrară și jurisprudenței Curții Constituționale referitoare la efectele de ordin constituţional ale deciziilor sale prin care constată neconstituţionalitatea unei norme legale, efecte care sunt de imediată aplicare asupra cauzelor pendinte.

Citeste mai mult  Anularea cererii de chemare în judecată. Reexaminare. Neindicarea locuinței efective a pârâtului

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: >