Group 1

CCR. Prevederile art.469 alin. (3) CPP, în interpretarea dată de ÎCCJ, neconstituționale

8 octombrie 2019 Drept Penal

În ziua de 8 octombrie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispoziiţilor art.469 alin.(3) din Codul de procedură penală, având următorul cuprins: „[…] (3) Dacă instanţa constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), dispune prin încheiere admiterea cererii de redeschidere a procesului penal. […].”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art.469 alin.(3) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.13 din 3 iulie 2017 pronunțată în recurs în interesul legii, în ceea ce privește faza procesuală de la care se reia procesul penal, sunt neconstituționale.

Amintim că, prin Decizia nr.13/2017, ÎCCJ a stabilit că ”În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 469 alin.(3) din Codul de procedură penală, în urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal pentru persoanele condamnate judecate în lipsă, cauza se reia din faza judecăţii în primă instanţă.”

Cuvinte cheie: > > >