CCR ref stabilirea unor limite de vârstă până la care biochimiștii din sistemul sanitar pot continua activitatea

17 martie 2016 Drept Civil

Joi, 17 martie 2016, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, care au următorul conținut: „Biochimiştii, biologii şi chimiştii din sistemul sanitar, care au titlul de doctor în ştiinţe şi care îndeplinesc condiţiile privind vârsta standard de pensionare, pot continua activitatea profesională, la cerere, până la vârsta de 65 de ani, femeile, şi de 70 de ani, bărbaţii, prin prelungiri anuale, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), numai cu acordul angajatorului.“

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagmele „care au titlul de doctor în ştiinţe” şi „până la vârsta de 65 de ani, femeile, şi de 70 de ani, bărbaţii”, cuprinse în art.6 din Legea nr.460/2003, sunt constituţionale în măsura în care se aplică doar biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar care solicită continuarea activităţii profesionale în unităţile sanitare publice.

Citeste mai mult  Hărțuire la locul de muncă. Răspunderea angajatorului pentru prejudiciul moral cauzat salariatului

Curtea a reţinut că impunerea prin lege pentru biochimiştii, biologii sau chimiştii din sistemul medical a condiţiei de deţinere a titlului de doctor în ştiinţe pentru continuarea, după împlinirea vârstei standard de pensionare, a activităţii profesionale în unităţi sanitare private, precum şi stabilirea unor limite de vârstă până la care aceştia pot continua activitatea reprezintă limitări ale libertăţii de exercitare a profesiei, fără a avea o justificare obiectivă şi rezonabilă, ceea ce conduce la încălcarea dispoziţiilor art.41 alin.(1) din Constituţie.

Cuvinte cheie: > >