CE. 5 decizii privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor se referă la România

11 iulie 2014 Uncategorized

În pachetul lunar privind deciziile referitoare la constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană acționează în justiție statele membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Comisia a luat 420 decizii, printre care 29 avize motivate și 12 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, dintre care 5 se referă la România.

1. Cazuri majore implicând state membre

Cerul unic european: Comisia îndeamnă optsprezece state membre să ia măsuri decisive în ceea ce privește managementul spațiului aerian comun

Comisia a solicitat în mod oficial Austriei, Bulgariei, Croației, Ciprului, Republicii Cehe, Greciei, Ungariei, Irlandei, Italiei, Lituaniei, Maltei, Poloniei, Portugaliei, României, Slovaciei, Spaniei și Marii Britanii, membri ai șase blocuri funcționale de spațiu aerian (FAB) diferite, să-și îmbunătățească FAB, acestea fiind spații aeriene comune organizate în funcție de fluxurile de trafic, nu de granițele statale. Blocurile funcționale de spațiu aerian constituie un pas esențial către un sistem aviatic mai eficient, mai puțin costisitor și mai puțin poluant în Europa.ce

2. Avize motivate

Drepturi de autor: Comisia cere Frantei, Polonieiși României să aplice normele UE

Comisia Europeană le-a cerut Franței, Poloniei și României să pună în aplicare pe deplin Directiva 2011/77/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe. Directiva prelungește termenul de protecție de care beneficiază artiștii interpreți și fonogramele de la 50 la 70 de ani și conține măsuri conexe, precum clauzele „utilizezi sau pierzi”, care trebuie incluse de-acum în contractele dintre artiștii interpreți și casele de discuri. Termenul-limită pentru punerea în aplicare a directivei respective în legislația națională a fost 1 noiembrie 2013. Cu toate acestea, până în prezent, Franța și România nu au notificat măsuri de punere în aplicare Comisiei. Solicitarea din partea Comisiei are forma unui aviz motivat, a doua etapă a procedurilor aplicate în caz de constatare a nerespectării legislației UE. În cazul în care nu sunt notificate măsuri adecvate în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită Franța, Polonia și România în fața Curții de Justiție a UE.

Citeste mai mult  3 administratori ai unor firme trimisi in judecata pentru evaziune fiscala

Mediu: Comisia cere României să pună în aplicare normele UE privind deșeurile de ambalaje și privind vehiculele scoase din uz

Comisia Europeană solicită României să transmită detalii privind punerea în aplicare în legislația națională a legislației UE în două domenii diferite din sectorul deșeurilor – deșeurile de ambalaje și vehiculele scoase din uz. Directiva privind ambalajele revizuită, care extinde domeniul de aplicare a directivei originale, clarificând distincția între cea anume constituie ambalaj și ce nu în vederea reducerii deșeurilor de ambalaje, trebuie transpusă în legislația națională până la 30 septembrie 2013. România nu a respectat acest termen și, ca urmare, la 29 noiembrie 2013, i-a fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere. În luna ianuarie, România a răspuns precizând că este în curs de elaborare o decizie a guvernului; având în vedere însă că, până în prezent, Comisiei nu i-au fost notificate niciun fel de măsuri, Comisia trimite acum un aviz motivat. Al doilea aviz motivat se referă la modificarea standardelor UE privind vehiculele scoase din uz, modificare ce trebuia transpusă în legislația națională până la 22 august 2013. Întrucât nu a primit nicio notificare, în luna septembrie, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere. România a răspuns că legislația corespunzătoare este în curs de pregătire, dar, neprimind nici până în prezent vreo notificare, Comisia trimite acum un aviz motivat. România are la dispoziție două luni pentru a răspunde, în caz contrar putând fi trimisă în fața Curții de Justiție a UE.

Citeste mai mult  Vehiculele cu numere provizorii sau de proba pot fi introduse in tara doar pe remorci sau trailere

Libera circulație a mărfurilor: Comisia solicită României să elimine barierele din calea exporturilor de gaze naturale

Întrucât producătorii din România sunt obligați să acorde prioritate vânzărilor pe piața internă, iar tranzacțiile cu gaze trebuie supuse unor controale prealabile și aprobării, Comisia consideră că cadrul juridic actual din România creează bariere nejustificate în calea exporturilor de gaze din România și solicită eliminarea acestor bariere.

Comisia consideră că, prin crearea de bariere în calea liberei circulații a mărfurilor în cadrul pieței interne, România își încalcă obligațiile în temeiul articolelor 35 și 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în temeiul articolului 40 litera (c) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale.

Cererea Comisiei are forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite România în fața Curții de Justiție a UE.

Cuvinte cheie: > > > > >