CE. Acord de parteneriat cu Romania privind utilizarea fondurilor structurale si de investitii europene

7 august 2014 UE

ceComisia Europeană a adoptat un „Acord de parteneriat” cu România, în care este stabilită strategia de utilizare optimă, în întreaga țară, a fondurilor structurale și de investiții europene. Acordul pregătește terenul pentru investirea a 23 de miliarde de euro, sumă care reprezintă totalul finanțărilor în cadrul politicii de coeziune în perioada 2014­-2020 (în prețuri curente, incluzând finanțarea în cadrul Cooperării teritoriale europene și alocările bugetare pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor). De asemenea, România primește 8 miliarde de euro pentru dezvoltare rurală și 168 de milioane de euro pentru sectorul pescuitului și pentru cel maritim.

Investițiile UE vor atenua șomajul și vor stimula competitivitatea și creșterea economică prin sprijinul acordat inovării, formării profesionale și învățământului în orașe și în zonele rurale. De asemenea, investițiile vor promova spiritul antreprenorial, vor combate excluziunea socială și vor contribui la dezvoltarea unei economii ecologice, în care resursele sunt utilizate eficient.

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sunt:

Citeste mai mult  Oamenii sunt mai optimiști în ceea ce privește viitorul UE

– Fondul european de dezvoltare regională

– Fondul social european

– Fondul de coeziune

– Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

– Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală

Sursa: europa.eu

Cuvinte cheie: > >