Group 1

CEDO. Articolul 8 din Convenție protejează evenimentele din viața privată și obligă jurnaliștii să fie prudenți și precauți în expunerea lor

21 februarie 2017 CEDO

În hotărârea din 21 februarie 2017, în cauza Rubio Dosamantes împotriva Spaniei (cererea nr. 20996/10), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate, a hotărât că a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenţia europeană a drepturilor omului.

Reclamanta, Paulina Rubio Dosamantes, este o cântăreață pop foarte cunoscută în Spania. Ea s-a plâns că reputația și viața privată i-au fost lezate de remarcile făcute de mass-media.

Curtea remarcă faptul că, în diverse programe de televiziune, au fost exprimate comentarii frivole cu privire la anumite aspecte ale vieții private a reclamantei. Aceste comentarii priveau în general orientarea sexuală a reclamantei sau relația furtunoasă cu partenerul ei, inclusiv afirmații că l-ar fi umilit pe acesta sau că l-a încurajat să ia droguri.

Curtea constată că faima reclamantei în lumea muzicii nu înseamnă că activitățile sau conduita ei în viața privată ar trebui să fie considerate ca încadrându-se în mod obligatoriu în interesul public. Faptul că aceasta ar fi beneficiat de pe urma atentiei mass-media nu autorizează canalele de televiziune să difuzeze comentarii necontrolate despre viața ei privată.

Citeste mai mult  Opinia Comisiei de la Veneţia cu privire la dreptul de regres al statului împotriva judecătorilor

Curtea a reiterat faptul că anumitor evenimente din viața privată și de familie li se acordă o protecție deosebită în temeiul articolului 8 din Convenție, ceea ce înseamnă că jurnaliștii trebuie să arate prudență și precauție atunci când vorbesc despre ele. Astfel, răspândirea de zvonuri neverificate sau difuzarea nelimitată de comentarii aleatorii cu privire la orice aspect posibil al vieții de zi cu zi a unei persoane nu poate fi văzut ca inofensiv.

Autoritățile naționale ar fi trebuit să evalueze programele de televiziune în cauză, să facă o distincție și să pună în balanță acele aspecte care erau parte intimă din viața privată a reclamantei  și a celor care ar fi putut avea un interes public legitim.

Cuvinte cheie: > >