CEDO. Bilanțul anului 2017

25 ianuarie 2018 CEDO

Bilanțul anului 2017 al Curții Europene a Drepturilor Omului prezentat la 25 ianuarie 2018 de președintele Guido Raimondi, arată că, în timp ce la sfârșitul anului 2016 au existat aproximativ 80.000 de cereri pendinte în fața Curții, această cifră a scăzut la aproximativ 56.000 până la sfârșitul anului 2017.

Reducerea considerabilă a volumului de cazuri a fost reprezentată de numărul mare de cereri declarate inadmisibile pentru neepuizarea căilor de atac interne.

În cazul Burmych și alții împoriva Ucrainei, Curtea a constatat că problema sistemică ridicată să fie tratată ca parte a procedurii de executare a hotărârii-pilot Ivanov împotriva Ucrainei. Prin urmare, a decis să radieze mai mult de 12.000 de cazuri pendinte și să le transmită Comitetului de Miniștri.

Până la sfârșitul anului 2017, numărul de cauze aflate pe rol a fost de 56.250, în scădere cu 29% față de sfârșitul anului 2016 (când au existat 79,750 cereri).

Tabelul anual de încălcări în funcție de țară arată că statele cu cel mai mare număr de hotărâri unde s-a constatat cel puțin o încălcare a  Convenției europene a drepturilor omului, au fost Rusia (305 hotărâri ), Turcia (116), Ucraina (87), România (69), Bulgaria (39) și Grecia (37).

În 2016, statele cu cel mai mare număr de hotărâri împotriva lor unde s-a constat cel puțin o încălcare a Convenției, au fost Rusia (228 hotărâri), Turcia (88), România (86), Ucraina (73), Grecia (45) și Ungaria (41).

La 31 decembrie 2017, majoritatea plângerilor aflate pe rol erau împotriva României (17,6%), Rusiei (13,8%), Turciei (13,3%), Ucrainei (12,6%) și Italiei (8,3%).

Cuvinte cheie: >