CEDO. Cauza Gutău împotriva României. Încălcarea dreptului la un proces penal echitabil

22 septembrie 2017 CEDO

În Monitorul Oficial cu numărul 754 din 21 septembrie 2017 a fost publicată hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 8 noiembrie 2016 în cauza Gutău împotriva României (cererea nr. 41468/10).

În cauză, reclamantul s-a plâns de încălcarea dreptului său la un proces penal echitabil întrucât Înalta Curte l-a condamnat fără administrarea nemijlocită a probelor pe baza cărora fusese achitat de instanțele de grad inferior.

CEDO a subliniat că potrivit dispozițiilor vechiului cod de procedură penală, procedura în fața instanței de recurs era o procedură completă care urma aceleași reguli ca o procedură pe fond și că instanța de recurs putea fie să confirme achitarea pronunțată de instanța inferioară, fie să declare persoana în cauză vinovată, după o apreciere completă a chestiunii vinovăției sau nevinovăției acesteia, administrând, după caz, noi mijloace de probă.

CEDO a constatat că ”Tribunalul Alba și Curtea de Apel Alba Iulia au considerat că înscrisurile aflate la dosar, inclusiv declarațiile mai multor martori, justificau achitarea reclamantului. Arată că Înalta Curte nu dispunea de nicio informație nouă pentru a înlocui achitarea acestuia cu o condamnare penală pentru luare de mită și că instanța supremă s-a întemeiat exclusiv pe documentele aflate la dosar, implicit pe declarațiile scrise obținute în etapa de investigare și pe procesele-verbale întocmite de tribunal, care conțineau declarațiile martorilor. (…) Înalta Curte și-a bazat în mod decisiv condamnarea reclamantului pentru luare de mită, între altele, pe declarațiile martorilor, depuse la dosar în fața instanțelor inferioare, și aceasta fără a proceda la audierea martorilor în cauză.”

CEDO a concluzionat că omisiunea audierii martorilor de către instanța supremă înainte de a-l declara vinovat pe reclamant a limitat în mod considerabil dreptul la apărare, iar condamnarea reclamantului pentru luare de mită, pronunțată fără audierea martorilor, în condițiile în care două instanțe inferioare consideraseră că nu erau întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni, este contrară cerințelor unui proces echitabil în sensul art. 6 § 1 din Convenție.

Cuvinte cheie: > > >