CEDO. Cauza Kudrevičius și alții împotriva Lituaniei. Condamnarea a cinci fermieri pentru demonstrațiile organizate nu a fost disproporționată

20 octombrie 2015 CEDO

Joi, 15 octombrie 2015, în hotărârea pronunțată în cauza Kudrevičius și alții împotriva Lituaniei, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului, cu unanimitate, a constatat că nu a fost încălcat art. 11 (libertatea de întrunire și asociere) din Convenție.

Cazul se referă la condamnarea a cinci fermieri, care au primit șaizeci de zile de închisoare cu suspendare, ca urmare a demonstrațiilor organizate de aceștia care au încălcat grav ordinea publică.

Potrivit jurisprudenței Curții, perturbarea gravă intenționată, de către demonstranți a vieții obișnuite și a activităților desfășurate în mod legal de către alții, într-o măsură mai semnificativă decât cea cauzată de exercitarea normală a dreptului de întrunire pașnică în loc public, ar putea fi considerată un „act condamnabil”. Curtea a constatat că, deși reclamanții nu au săvârșit acte de violență și nici nu au incitat pe alții să se angajeze în astfel de acte, blocarea aproape completă a trei autostrăzi cu încălcarea flagrantă a ordinelor poliției și a nevoilor și drepturilor utilizatorilor de drumuri constituie un comportament care, chiar dacă mai puțin grav decât recurgerea la violenta fizica, ar putea fi descris ca „reprobabil”.

Citeste mai mult  CEDO. Cauza Muncaciu împotriva României. Necomunicarea întâmpinării depuse reclamantului. Încălcarea dreptului la un proces echitabil

Având în vedere marja de apreciere care trebuie acordată statelor în astfel de circumstanțe, Curtea a constatat, în special, că Lituania avea dreptul în mod clar să considere că interesul protecției ordinii publice prevalează asupra interesului reclamanților de a recurge la barajele rutiere ca mijloc pentru ca fermierii să ajungă la un progres în negocierile lor cu guvernul.

Cuvinte cheie: >